Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14030Доставка на гъвкави компенсатори
14029Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
14028"Доставка на защитни обувки половинки"
14026”Доставка на маслоохладители за ТА-2 и резервни части за маслоохладители на ТА-1, 3 и 4”
14025Доставка на четки за генератори
14024„Обезпечаване техническото водоснабдяване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД чрез хидротехническите съоръжения на язовирен район „Овчарица” ”
14023Доставка на 25 броя честотни преобразуватели ALTIVAR-71 или еквивалентно и разширителни платки с аналогови изходи за тях
14022Доставка на диск главина и покривни дискове за работни колела на мелещи вентилатори тип 3300/800/490
14021Предоставяне за временно ползване и обслужване на 30 бр. преносими санитарни възли
14020Доставка на резервни части за комбинирано роторно съоръжение
14018„Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
14017Изработка и доставка на змеевици със стойки (долен пакет) за воден економайзер (ВЕ) на котлоагрегати тип ПК 38-4
14016Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
14015„Основен ремонт на Абсорбер 7”
14014„Доставка на разводки и кутии за разпалваща горивна уредба на котлоагрегат 11”
14013Доставка на резервни части за помпи турбинно оборудване
14012Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки
14011Доставка на задвижващо оборудване
14010“Сервизно техническо поддържане и ремонт на автоматизирани системи за управление на блокове 1,3 и 4 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД “
14009Извънгаранционно техническо обслужване на апаратните средства от системите за управление МИК-4000 и МИК-5000 инсталирани в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД