Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
13137Доставка на кофова верига за ERs 500
13136„Строително монтажни работи на жп коловози № 101 и № 102 на жп разтоварище - стара естакада и релсов път на Роторни изгребвачи РИ 1, 2 и РИ 3, 4”
13135Доставка на фасонни елементи
13134“Доставка на резервни части за димни вентилатори (ДВ) тип SAF 40-25-1 за котлоагрегати 11 и 12”
13132Доставка на гъвкави компенсатори
13130“Доставка на резервни части за бъркалки “EKATO” за абсорбер на СОИ 5-6”
13129Доставка на мобилна фреза, индукторна машина, апарат за плазмено рязане и оборудване за тях
13128Рехабилитация на конвективна шахта ляво и дясно на КА-11
13126„Рехабилитация на ППС-11А, 11Б, 11В, 11Г на КА-11”
13124Сервизно обслужване на булдозери LIEBHERR модел PR 754
13123Доставка на крепежни изделия
13122Доставка на ел. двигатели 6 кV за съоръженията в Котелен цех и за Магистрален тръбен лентов транспортьор в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
13121Доставка на кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегат 9
13120„Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
13119Доставка на добавъчни материали за заваряване
13118Рехабилитация на котлоагрегат 11
13105Доставка на кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегат 11
13094Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трансформатори за собствени нужди на Блокове №5 и 6
13089„Доставка на резервни части за парни турбини тип: К-210-130 и К-215-130”
13027Рехабилитация на ППС-11Д, 11Е, 11Ж, 11И на КА-11