Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914131Доставка на инерционни сепаратори по спецификация
914130Доставка на прахоконцентратори по спецификация
914130Доставка на резервни части за товарни автомобили и за леки автомобили с висока проходимост
914129Доставка на лабораторна стъклария и пособия за химични лаборатории
914128Доставка на лабораторна апаратура и електроди за химични лаборатории
914127Доставка на химикали и реактиви за химически лаборатории
914126Извънгаранционно техническо обслужване на апаратните средства към радиосистемата SMARTRUNK в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914119Доставка на насадки за ИВП на котлоагрегати тип ПК 38-4
914116"Доставка на канцеларски материали и принадлежности"
914115Гаранционно топлинно изпитание на ТГ-7 и на ТГ-5 включващо всички необходими дейности за изготвяне на технически отчети за работата на Блок №7 и на Блок №5 в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
914113Сервизна поддръжка на асансьор OTIS №H1NAA045 на СОИ 5-6 в цех СОИ 5-8
914111“Доставка на текстилни ленти FLEXGEN 2003”
914109Изработка и доставка на оперативни дневници и документи за 2015 г.
914108Модернизация на часовниковата система действаща на територията на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
914106Изграждане на инсталация за смивна вода в Котелен цех – част 700 MW
914105„Изработване стоманена конструкция на капак за турбина на турбоагрегат 7”
914104“Доставка на текстилни ленти FLEXGEN 2003”
914103Абонаментно поддържане и ремонт на репрографски машини
914101Реконструкция и промяна на регулиране дебита на суспензия чрез промяна с честотно управления на помпи суспензия за Абсорбер в цех СОИ бл.1-4
914100Строително-монтажни работи по възстановяване на контактна система в ЖП Гара