Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14056“Доставка на резервни части за помпи “KSB””
14057„Доставка на вентилни отводи на 110, 220 и 400 kV”
14044Доставка на резервни части за чукови дробилки, верижен транспортьор и изгребвач на варовик, производство на FAM
14048Доставка на ел. двигатели 6 кV и 0,4 кV за съоръженията в Турбинен цех, част 700 MW
14067Рехабилитация на ДРЧ, ГРЧ, ТПП, ШПП, КПП-ІІ, МПП-ІІ и ХШО на КА-9
14052Доставка на филтри „Hydac”
14025Доставка на четки за генератори
14055“Доставка на 6 комплекта фрикционни уплътнителни елементи за помпа EBARA”
14051"Отстраняване на шлак от екраните на пещни камери на котли ПК 38-4 и П-62 по алпийски способ"
14047“Абонаментно обслужване на Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ), Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и газови пожарогасителни инсталации с аргон в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
14043Доставка на резервни части за помпи Wernert
14046Доставка на 850 тона негасена калциева (бяла) вар, клас CL90-Q съгласно БДС ЕN 459-1:2010 или еквивалент
14054Доставка на резервни части за поддържаща техника
14042Основен ремонт на съоръжения в цех „Въглищно стопанство и пепелоизвоз
14041Изработка и доставка на двустранно задвижващ барабан ф1390
914046Футировка на барабани, включваща: 1) покритие от δ = 20 мм - 60 м2; 2) покритие от δ = 16 мм - 45 м2
914044Замерване деформациите на строителните конструкции и съоръжения, изготвяне на съответните схеми и регистри и анализиране на получените резултати
914043Доставка на водопроводно оборудване
14026”Доставка на маслоохладители за ТА-2 и резервни части за маслоохладители на ТА-1, 3 и 4”
914037Изливане на бетонна настилка до западен мост на преливен канал