Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914033Изграждане на лека покривна конструкция над верижни транспортьори, разположени на кота +23.75 м. Във Варовиково стопанство на цех СОИ бл.1-4
14016Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
914130Доставка на резервни части за товарни автомобили и за леки автомобили с висока проходимост
914029Ремонт и поддръжка на пожарогасители и зареждане на бутилки със сгъстен въздух в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914014Обследване на бандажните възли на ротора на Генератор №7
914026Доставка на електрохидравлични тласкачи
914023Изкопни работи по шламови канали
914028Доставка на витаминни и изотонични напитки
914018Доставка на надеждна секция за част 700 MW в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914016Доставка, монтаж и пуск на струг с цифрово програмно управление /ЦПУ/ - рециклиран
914020Доставка на бои, лакове и разредители
14017Изработка и доставка на змеевици със стойки (долен пакет) за воден економайзер (ВЕ) на котлоагрегати тип ПК 38-4
13146Доставка на лагери
914012Доставка на резервни части за товарни автомобили и за леки автомобили с висока проходимост
914010Комплексна психодиагностика на личностни и делови качества на ръководители и млади специалисти от „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
13143Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за блокове от 1 до 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
14013Доставка на резервни части за помпи турбинно оборудване
914009Почистване на северен преливен канал
14009Извънгаранционно техническо обслужване на апаратните средства от системите за управление МИК-4000 и МИК-5000 инсталирани в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
14012Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки