Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14008Поддръжка и настройка на приложно – програмното осигуряване на АСУТП на Енергоблок № 5 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
13142Рехабилитация на байпасен газоход от ДВ на КА-11 до Комин №2, Н=325 м.
14004Доставка, монтаж и пуск на металообработващи стругове
14014„Доставка на разводки и кутии за разпалваща горивна уредба на котлоагрегат 11”
14010“Сервизно техническо поддържане и ремонт на автоматизирани системи за управление на блокове 1,3 и 4 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД “
13140„Доставка на резервни части за димни вентилатори на котлоагрегати 9 и 10”
13118Рехабилитация на котлоагрегат 11
13121Доставка на кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегат 9
14001Доставка на износоустойчиви мелещи лопатки за работни колела на мелещи вентилатори
14011Доставка на задвижващо оборудване
14003Доставка на хидроциклони за гипсова суспензия MULTOTEC D20/10-16/V100-8-1/A-B/18 или еквивалентно
14005„Надграждане на Интегрирана система АЖУРERP7”
14007„Доставка на резервни части и консумативи за притриваща техника”
14006“Доставка на резервни части и задвижване за регулираща арматура на котлоагрегати 1 ÷ 8”
914001“Строителни работи по насип на земно платно на железен път между жп стрелка № 7 и светофор № 1С”
914008Възстановяване на Пресипка №11
914011Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET
914005„Ремонт на сервомотор за РКВН тип CGE1MF3/180/90-80F20-G5GASSLU”
914003Доставка на резервни части за абсорбери №7 и №8
914002Обследване на Сероочистващи инсталации (СОИ) блокове 7-8 с цел предлагане на мерки за повишаване на ефективността на очистване димни газове СОИ блокове 7-8 на 96%”