Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914157Изграждане на МТО мониторингова система, обхващаща водосборната зона на икономическия комплекс "ТЕЦ Марица изток 2
914160Доставка на импулсни регулатори за баланси остра пара
914155Доставка на резервни части за регулираща арматура на котлоагрегати
914152Доставка, монтаж и пуск на оборудване за очистване на въздуха в производствени помещения
914154Доставка на акумулатори
914156Доставка на опъвателно съоръжение за транспортьори 14АБ
914150„Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни дейности за двугодишен период на винтов компресор Atlas Copco GA110 инсталиран в цех ХВО и Режими ”
14166Доставка на резервни части за компресори и адсорбционна сушилня, производство на “BOGE”
14149Извънгаранционно сервизно обслужване на тежка механизация
14171Изграждане на битова сграда със стая за жената и павилион за пакетирани стоки
914151Доставка на консумативи за ремонт на ГТЛ и тръбопроводи
14168„Доставка лагер въртене за комбинирано роторно съоръжение (КРС)6А”
14161„Доставка на кабели и проводници”
14147„Доставка на два броя работни колела за рециркулационни помпи KSB”
14169Доставка на резервни части за кофачен елеватор
14152Доставка на резервни части за работни колела на мелещи вентилатори
14145Доставка на работни облекла за есенно – зимния сезон
14164„Доставка на хоризонтални кубове и компенсатори за ИВП на котлоагрегати 3 и 4“
14170„Изработване на работен проект за изграждане на пето дюзово ниво, отражателни пръстени, реконструкция, модернизация и промяна на местоположението на капкоуловителя и реконструкция и модернизация на тръбопроводите за окисляващ въздух на обсорбери на СОИ 7
14153„Ревизия и реинженеринг на системите за автоматично регулиране (САР) на енергоблокове № 1, 3 и 4 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”