Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14146„Доставка на защитни обувки”
14165Доставка на индукторна машина, машина за райбероване и хонинговане на отвори и оборудване за тях” - по две обособени позиции.
914149Авариен ремонт за повишаване стабилността на насипа на коловоз 18, между стълбове 17Н и 21Н
914145Доставка и монтаж на метални шкафове - 350 бр. с технически изисквания описани в Приложение №1
14163Доставка на резервни части за кофова верига на багер ERs 500
14151Доставка на 3 броя течни пускатели
914144Доставка на барабанно скребкови дозатор (БСД) за котлоагрегат тип ПК 38-4 -1бр.
14148Доставка на резервни части за компресор компресор „HOWDEN” модел SG60AN-CVC
914148Обновяване на метални обшивки
914146Ремонт на хидроизолация на покривната конструкция на Котелна зала част 700 MW
914143Уеднаквяване по размер на монтажните повърхнини за крепежните елементи на полумуфите на ротори – РВН, РСН, РНН и РГ
914142Струговане и монтаж на изместващата шина на детайли от проточната част на ТА-5
914134Ремонт на циркулационна помпа №1 и въртяща решетка №3 на ЦПС-2
914136Ремонт на филтри, топлообменници и маслоохладители на ТА-5
914141Доставка на разтоварач плугов В1800
14156Доставка на инертни материали
14160Доставка на части за дозатор сурови въглища за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
914138Доставка на дифузори и моделна екипировка за тях по документация на възложителя – по спецификация
14134“Услуги по реконструкция на КА-5 и КА-6 с цел гарантиране на подобрен горивен процес и емисии на NOx, по-ниски от 200 mg/Nm3”
14155Доставка на бетон и циментов разтвор