Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14157“Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на ДРЧ на котлоагрегати ст.№7 (КА-7) и ст.№8 (КА-8) и осъществяване на авторски надзор при изработката и монтажа”
914140Регулиране на наклон до и около басейните на помпени станции избистрени води
914137Радиометричен контрол и калибриране на промишлени плътномери в СОИ и ИОГ
914132Доставка на резервни части за разпределители по спецификация
914129Доставка на лабораторна стъклария и пособия за химични лаборатории
914128Доставка на лабораторна апаратура и електроди за химични лаборатории
914127Доставка на химикали и реактиви за химически лаборатории
914131Доставка на инерционни сепаратори по спецификация
914130Доставка на прахоконцентратори по спецификация
914126Извънгаранционно техническо обслужване на апаратните средства към радиосистемата SMARTRUNK в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
14158Среден ремонт на ППС-10А, 10Б, 10В, 10Г на КА-10
914116"Доставка на канцеларски материали и принадлежности"
914119Доставка на насадки за ИВП на котлоагрегати тип ПК 38-4
14038„Доставка на лагерен блок и роторен комплект за димен вентилатор тип SAF 40-25-1”
14113„Доставка на гумена транспортна лента (ГТЛ) за транспортьори”
14115Основен ремонт на нагревни повърхности и обшивка на КА-1 и КА-2
14154Избор на финансираща институция за предоставяне на кредитна линия за оборотни средства под формата на овърдрафт
914115Гаранционно топлинно изпитание на ТГ-7 и на ТГ-5 включващо всички необходими дейности за изготвяне на технически отчети за работата на Блок №7 и на Блок №5 в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
914113Сервизна поддръжка на асансьор OTIS №H1NAA045 на СОИ 5-6 в цех СОИ 5-8
914109Изработка и доставка на оперативни дневници и документи за 2015 г.