Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914111“Доставка на текстилни ленти FLEXGEN 2003”
14112Пещостроителни и изолационни работи по време на основни, средни и аварийни ремонти в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914108Модернизация на часовниковата система действаща на територията на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
14143Подмяна на гумената облицовка и повдигащите ребра на Барабанно-топкови мелници на абсорбер СОИ 5-6
14132Климатизация на помещенията на КРУ 0.4 кV в част 700 МW; помещения КРУ 0,4 кV и 6 кV, за СОИ Блок 5 и 6, помещения КРУ 0,4 кV и 6 кV за ИОГ 1 ÷ 6 и помещенията на КРУ 0,4 кV във Въглищно стопанство
14141Доставка на резервни части за помпи тип „ROWA-MCC 800-950 I Evo DÜTEC Standart”
914105„Изработване стоманена конструкция на капак за турбина на турбоагрегат 7”
914106Изграждане на инсталация за смивна вода в Котелен цех – част 700 MW
14142“Среден ремонт на изнесен въздухоподгревател и електрофилтър на КА-3 и КА-4”
14130„Доставка на резервни части за клапи тип бътерфлай - цех СОИ бл.1-4”
14144Основен ремонт на арматура и тръбопроводи на КА-1 и КА-2
14139Ремонт на антикорозионни покрития - Абсорбер 1 и мелница за смилане на варовик
14138„Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (HVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140”
14137„Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно – окачващата система на топлотехническото оборудване на Блок №1 (КА-1, КА-2, ТА-1) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
14136“Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на ДРЧ на котлоагрегати ст.№5 (КА-5) и ст.№6 (КА-6) и осъществяване на авторски надзор при изработката и монтажа”
14135“Алпийски услуги за отстраняване на аварийни пропуски на съоръжения в цех „СОИ 1-4”
14140Доставка на резервни части за компресор HV Turbo модел KA44S-GL315
14133Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914100Строително-монтажни работи по възстановяване на контактна система в ЖП Гара
914101Реконструкция и промяна на регулиране дебита на суспензия чрез промяна с честотно управления на помпи суспензия за Абсорбер в цех СОИ бл.1-4