Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914104“Доставка на текстилни ленти FLEXGEN 2003”
914103Абонаментно поддържане и ремонт на репрографски машини
14125Доставка на валкови сита (ВС-220 и ВС-40)
14129Основен ремонт на изнесен въздухоподгревател (ИВП) и електрофилтър (ЕФ) на котлоагрегат /КА/ - 2
14128Основен ремонт на изнесен въздухоподгревател (ИВП) и електрофилтър (ЕФ) на котлоагрегат /КА/ - 1
14126Доставка на резервни части за питателни помпи
914097Преустройство на товаропътнически асансьор №СзАу2006 на КА-9, Котелен цех в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
14131Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на КА-1 и КА-2
914096Строително-монтажни работи по подмяна релсов път КРС 6 Б
14127Доставка на резервни части за багери и транспортьори
14094„Реконструкция и модернизация на дюзови нива на Абсорбер 5-6”
914098„Доставка на два броя подгреватели за сурова вода”
14123Доставка на технически газове и еталонни газови смеси
14121Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на АСУТП на Енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6 и 8 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
14120Доставка на резервни части за КРУ 0,4 кV на блокове 1-4
14119Изграждане на паркинг за автомобили североизточно от ЦПС 1 при “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
14122„Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, кабели и консумативи за АТЦ, КИП за цехове Сероочистващи инсталации от 1 до 8 и ХВО”
14116„Доставка на резервни части за газоанализатори на кислород в димни газове, анализатори за емисионен контрол на „Сероочистващи инсталации – 1 до 6 и датчици за температурен контрол”
14118Доставка на товарозахващащи приспособления
914095Шкарпиране на терени