Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14114Изработка и доставка на 2 броя ходова верига за насипно съоръжение
14059Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трансформатори за собствени нужди за Блок 7 и 8 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
914092Доставка на резервни части за регулираща арматура на котлоагрегати
14105„Доставка на резервни части за релейни защити и възбудителни системи”
14104„Доставка на кабели за изграждане на кабелно трасе до 2ЦПС”
14098Сервизна поддръжка, обследване и обслужване на тръбопроводи от стъклопласт и полипропилен, вътрешни и външни ламинации и ламинации по алпинистки способ на абсорбери и монтаж на фитинги от стъклопласт
14111Предоставяне за временно ползване и обслужване на 30 бр. преносими санитарни възли /химически тоалетни/ в “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
14107Доставка на резервни части и ремонт на мотокари, електрокари и товарни автомобили "Ивеко"
14108Доставка на изпълнителни механизми
14102Доставка на резервни части за абсорбер на СОИ 1-4
14063Рехабилитация на конвективна шахта дясно на КА-9
914090Застраховка "Автокаско" на МПС, собственост на "ТЕЦ Марица изток 2"
14103Доставка на меден намотъчен проводник за пренавиване на статори на ел. двигатели
14101Нанасяне на абразивноустойчиво, пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивен апарат Ду700 – 81 бр. и Ду500 – 44 бр.
14106“Абонаментно сервизно поддържане на Автоматични пожарогасителни инсталации /АПГИ/, Автоматични пожароизвестителна инсталация /АПИИ/, работещи с INERGEN и Централизираната системата за мониторинг /ЦСМ/ за тях в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
14100Доставка на резервни части за димни вентилатори на котлоагрегати 11 и 12
14045Доставка на 1300 тона течна натриева основа, техническа, за срок от дванадесет месеца
14095Консултантски услуги по смисъла на ЗУТ за инвестиционен проект „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за блокове от 1 до 8 в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
14099Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали
914081Обособяване на нов склад за кислородни бутилки