Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14109Ремонт на система от полипропиленови тръби, тройници, преходи, разпределители, разпръскващи дюзи и ремонт на антикорозионна гумена защита на хидроциклонни групи А и Б, филтри, ПСА, цилиндрична и конусна част на Абсорбери 7 и 8 към СОИ 5-8
914083Транспортиране и депониране на смесени битови отпадъци и депониране на строителни отпадъци
914076Доставка на 10 (десет) броя модули за защита и управление VAMP V255-7C7AAB за КРУ 6 кV на блок 2 по спецификация или еквивалентно
914075Възстановяване на канавки във ВС
914082Монтажни работи на врати и прозорци на склад 2Б и 3Б
14096“Доставка и контрол при монтажа на регулираща арматура за впръскове на КА-9 – 12 броя”
14097„Доставка на гуми”
914079Изработка и доставка на кабини за багер КРС - 2 бр.
914080Доставка на елементи за чистачи на ГТЛ
914078Геодезически измервания на КИС на сгуроотвала и представяне на анализ за състоянието му
14093Доставка на натурална минерална вода
14078“Доставка на резервни части за помпи “Metso Minerals”
14024„Обезпечаване техническото водоснабдяване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД чрез хидротехническите съоръжения на язовирен район „Овчарица” ”
914073Направа на метална облицовка на галерии
914074Подмяна на течки
914072Доставка на джонтова връзка тип „Рудерт”
914071Доставка на части за лагерен блок за вентилатор SAF 4-25-1
14092Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) на Сгуроотвал и система за управление на багер ERS-500 - Сгуроотвал
14088Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 5 (КА-9, ТА-5) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
14087Доставка на дискове и основни лопатки за работните колела на мелещи вентилатори тип 150/270