Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14091Доставка на нова компютърна техника
14083Преустройство на кран мостов, електрически, двугредов (КЕЕ-2Г) с товароподемност Q=30/5t, с рег. №СзПу0087 в Котелна зала - част 700 MW
14085Доставка на йонообменна смола
14084Доставка на активиран хидразин хидрат
14089Доставка на преса за топла вулканизация – 1бр.
14090Доставка на автомобили 4х4
14086Доставка на решетки за стълби и площадки на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
914067“Ремонт на водоохладителна кула тип „Хамон”
914063„Доставка на водопроводно оборудване”
914065Доставка на семеринги и "О"-пръстени
914064„Доставка, монтаж и пуск на пещ термична с регулиране на температурата”
914062Доставка на релеен терминал "АВВ" или еквивалент
14081Подмяна на осветителна инсталация на КА-10 (котел и ЕФ)
14082Доставка на ламарина и профили от въглеродна стомана
14076Доставка на 320 тона течен ферихлорид, технически с концентрация на основното вещество 40%
14079Доставка на резервни части за булдозери LIEBHERR PR 754
914050Сервиз и обслужване на съоръжения за окисляване на суспензия тип КА44S-GL315
914056Изработка и доставка на завихрител за рециркулационно съоръжение за цех СОИ Бл. 1-4 - 2 бр. по черт.С14.02.28.00
914057Доставка на части за канализационна и отводнителна мрежа
14031„Превоз на вагони от гара Раднево до гара ТЕЦ 2 и поддържане на железен път с тежка железопътна техника”