Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14058Доставка и монтаж на акумулаторни батерии за СОИ Блок 7 и 8
14064Рехабилитация на конвективна шахта ляво на КА-9
14066Рехабилитация на електрофилтър (ЕФ) на КА-9
14065Рехабилитация на въздуховоди, газоходи тракт Г, Г-1 и ИВП на КА-9, включващ подмяна на 36 броя кубове
14049„Доставка на електрохидравлични тласкачи за багери”
14050„Доставка на 17 бр. eлектрозадвижвания за валкови сита - ВС220 и 2ВС220”
14053„Доставка на стрелкови части и материали за железопътното строителство”
14068„Рехабилитация на арматура, тръбопроводи, барабани и ООС на КА-9”
14062„Рехабилитация на ППС-9Д, 9Е, 9Ж, 9И на КА-9”
14061Рехабилитация на ППС-9А, 9Б, 9В, 9Г на КА-9”
14056“Доставка на резервни части за помпи “KSB””
14057„Доставка на вентилни отводи на 110, 220 и 400 kV”
14044Доставка на резервни части за чукови дробилки, верижен транспортьор и изгребвач на варовик, производство на FAM
14048Доставка на ел. двигатели 6 кV и 0,4 кV за съоръженията в Турбинен цех, част 700 MW
14067Рехабилитация на ДРЧ, ГРЧ, ТПП, ШПП, КПП-ІІ, МПП-ІІ и ХШО на КА-9
14052Доставка на филтри „Hydac”
14025Доставка на четки за генератори
14055“Доставка на 6 комплекта фрикционни уплътнителни елементи за помпа EBARA”
14051"Отстраняване на шлак от екраните на пещни камери на котли ПК 38-4 и П-62 по алпийски способ"
14047“Абонаментно обслужване на Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ), Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и газови пожарогасителни инсталации с аргон в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”