Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14022Доставка на диск главина и покривни дискове за работни колела на мелещи вентилатори тип 3300/800/490
14033Доставка на летни работни костюми
14021Предоставяне за временно ползване и обслужване на 30 бр. преносими санитарни възли
14032Доставка на резервни части за булдозер ДЭТ 250
14029Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
14020Доставка на резервни части за комбинирано роторно съоръжение
13122Доставка на ел. двигатели 6 кV за съоръженията в Котелен цех и за Магистрален тръбен лентов транспортьор в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914035Доставка на санитарни принадлежности
14036Доставка на система за защитно антикорозионно и антиабразивно покритие на Абсорбер 7
14028"Доставка на защитни обувки половинки"
914033Изграждане на лека покривна конструкция над верижни транспортьори, разположени на кота +23.75 м. Във Варовиково стопанство на цех СОИ бл.1-4
14016Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
914130Доставка на резервни части за товарни автомобили и за леки автомобили с висока проходимост
914029Ремонт и поддръжка на пожарогасители и зареждане на бутилки със сгъстен въздух в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914014Обследване на бандажните възли на ротора на Генератор №7
914026Доставка на електрохидравлични тласкачи
914023Изкопни работи по шламови канали
914028Доставка на витаминни и изотонични напитки
914018Доставка на надеждна секция за част 700 MW в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914016Доставка, монтаж и пуск на струг с цифрово програмно управление /ЦПУ/ - рециклиран