Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914143Уеднаквяване по размер на монтажните повърхнини за крепежните елементи на полумуфите на ротори – РВН, РСН, РНН и РГ
914142Струговане и монтаж на изместващата шина на детайли от проточната част на ТА-5
914134Ремонт на циркулационна помпа №1 и въртяща решетка №3 на ЦПС-2
914136Ремонт на филтри, топлообменници и маслоохладители на ТА-5
914141Доставка на разтоварач плугов В1800
14156Доставка на инертни материали
14160Доставка на части за дозатор сурови въглища за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
914138Доставка на дифузори и моделна екипировка за тях по документация на възложителя – по спецификация
14134“Услуги по реконструкция на КА-5 и КА-6 с цел гарантиране на подобрен горивен процес и емисии на NOx, по-ниски от 200 mg/Nm3”
14155Доставка на бетон и циментов разтвор
14157“Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на ДРЧ на котлоагрегати ст.№7 (КА-7) и ст.№8 (КА-8) и осъществяване на авторски надзор при изработката и монтажа”
914140Регулиране на наклон до и около басейните на помпени станции избистрени води
914137Радиометричен контрол и калибриране на промишлени плътномери в СОИ и ИОГ
914132Доставка на резервни части за разпределители по спецификация
914129Доставка на лабораторна стъклария и пособия за химични лаборатории
914128Доставка на лабораторна апаратура и електроди за химични лаборатории
914127Доставка на химикали и реактиви за химически лаборатории
914131Доставка на инерционни сепаратори по спецификация
914130Доставка на прахоконцентратори по спецификация
914126Извънгаранционно техническо обслужване на апаратните средства към радиосистемата SMARTRUNK в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД