Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14094„Реконструкция и модернизация на дюзови нива на Абсорбер 5-6”
914098„Доставка на два броя подгреватели за сурова вода”
14123Доставка на технически газове и еталонни газови смеси
14121Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на АСУТП на Енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6 и 8 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
14120Доставка на резервни части за КРУ 0,4 кV на блокове 1-4
14119Изграждане на паркинг за автомобили североизточно от ЦПС 1 при “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
14122„Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, кабели и консумативи за АТЦ, КИП за цехове Сероочистващи инсталации от 1 до 8 и ХВО”
14116„Доставка на резервни части за газоанализатори на кислород в димни газове, анализатори за емисионен контрол на „Сероочистващи инсталации – 1 до 6 и датчици за температурен контрол”
14118Доставка на товарозахващащи приспособления
914095Шкарпиране на терени
14114Изработка и доставка на 2 броя ходова верига за насипно съоръжение
14059Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трансформатори за собствени нужди за Блок 7 и 8 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
914092Доставка на резервни части за регулираща арматура на котлоагрегати
14105„Доставка на резервни части за релейни защити и възбудителни системи”
14104„Доставка на кабели за изграждане на кабелно трасе до 2ЦПС”
14098Сервизна поддръжка, обследване и обслужване на тръбопроводи от стъклопласт и полипропилен, вътрешни и външни ламинации и ламинации по алпинистки способ на абсорбери и монтаж на фитинги от стъклопласт
14111Предоставяне за временно ползване и обслужване на 30 бр. преносими санитарни възли /химически тоалетни/ в “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
14107Доставка на резервни части и ремонт на мотокари, електрокари и товарни автомобили "Ивеко"
14108Доставка на изпълнителни механизми
14102Доставка на резервни части за абсорбер на СОИ 1-4