Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14063Рехабилитация на конвективна шахта дясно на КА-9
914090Застраховка "Автокаско" на МПС, собственост на "ТЕЦ Марица изток 2"
14103Доставка на меден намотъчен проводник за пренавиване на статори на ел. двигатели
14101Нанасяне на абразивноустойчиво, пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивен апарат Ду700 – 81 бр. и Ду500 – 44 бр.
14106“Абонаментно сервизно поддържане на Автоматични пожарогасителни инсталации /АПГИ/, Автоматични пожароизвестителна инсталация /АПИИ/, работещи с INERGEN и Централизираната системата за мониторинг /ЦСМ/ за тях в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
14100Доставка на резервни части за димни вентилатори на котлоагрегати 11 и 12
14045Доставка на 1300 тона течна натриева основа, техническа, за срок от дванадесет месеца
14095Консултантски услуги по смисъла на ЗУТ за инвестиционен проект „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за блокове от 1 до 8 в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
14099Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали
914081Обособяване на нов склад за кислородни бутилки
14109Ремонт на система от полипропиленови тръби, тройници, преходи, разпределители, разпръскващи дюзи и ремонт на антикорозионна гумена защита на хидроциклонни групи А и Б, филтри, ПСА, цилиндрична и конусна част на Абсорбери 7 и 8 към СОИ 5-8
914083Транспортиране и депониране на смесени битови отпадъци и депониране на строителни отпадъци
914076Доставка на 10 (десет) броя модули за защита и управление VAMP V255-7C7AAB за КРУ 6 кV на блок 2 по спецификация или еквивалентно
914075Възстановяване на канавки във ВС
914082Монтажни работи на врати и прозорци на склад 2Б и 3Б
14096“Доставка и контрол при монтажа на регулираща арматура за впръскове на КА-9 – 12 броя”
14097„Доставка на гуми”
914079Изработка и доставка на кабини за багер КРС - 2 бр.
914080Доставка на елементи за чистачи на ГТЛ
914078Геодезически измервания на КИС на сгуроотвала и представяне на анализ за състоянието му