Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1520700246-2016-0004Доставка на облицовка за помпи
916003Рехабилитация на фасади по ред „Г” на Котелна зала - част 700 MW - Блок №1 от ос 3÷11
1600300246-2016-0007Доставка на резервни части за багер RPES-12 "DELLATTRE LEVIVIER"
1519100246-2016-0006Доставка на тръби за кондензатори по приложена спецификация
916005Механична обработка в заводски условия на голямо габаритни възли за МВ.
1518300246-2016-0002Доставка и монтаж на товарещо устройство за варовик на авторазтоварище в СОИ 7 - 8
1600600246-2016-0001Проектиране, изработка и доставка на един брой подгревател високо налягане по приложена спецификация
1600800246-2016-0003Доставка на греси /по спецификация/
1521000246-2016-0008Доставка на 3 бр. работни колела за Димни вентилатори тип ТА-ICD #18,5 по черт. № S 825 664-1
916002Контрол при монтажа и калибриране на устройства за измервания по въздуховоди и газоходи на КА-3 и 4 за постигане на Емисии на NO и CO под 200 mg/Nm3
915172Доставка на силова комутационна апаратура А37 за КРУ 0,4 kV - част 890MW
9151719049320Доставка на резервни части за прекъсвачи 6 кV тип ВЭ-6
1520000246-2015-0207Предоставяне на тежка минна механизация за временно и възмездно използване
1520100246-2015-0204Доставка на кабели и проводници
1520500246-2015-0203Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140
915161Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
1520600246-2015-0202Пълен инженеринг на системите за намаляване на емисиите на котли 3, 4, 7 и 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
915163Доставка на глави за роторен възел съгласно спецификация за цех СОИ бл. 1-4
9151629049138Доставка на оборудване за управление на клапи по Блокове 5, 6, 7 и 8 с цел намаляване емисиите, отделяни от котли от 9 до 12
1520400246-2015-0201Среден ремонт на КА-11