Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
916018Доставка на GRP/PPR материали и подмяна на участъци от тръбопроводи за варовикова суспензия в цех СОИ бл. 1-4
916020Доставка на витаминни напитки с цел повишаване здравния статус на работещите физически и умствен труд енергетици в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9160229050819Ремонт и поддръжка на пожарогасители и зареждане на бутилки със сгъстен въздух, техническо обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати
916023Доставка на бои, лакове и разредители
916024Техническо обслужване на компресори производство на Atlas Copco в цех СОИ бл. 1-4
9160279051588Разработване на Система за оценка и атестация на персонала (СОАП) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
916030Доставка на текстилни ленти и изолационни възглавници по спецификация
9160329051180Изготвяне на програми за увеличаване срока на експлоатация на възли от съоръженията на Блокове № 5 и 6
9160339051411Абонаментно сервизно обслужване на система за видеонаблюдение
9160369051513Ъпгрейд на системата за визуализация и управление на цех ХВО в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
9160409051399Доставка на помпен агрегат ГрТ 160-71 – 2бр
9160419051568Доставка и монтаж на климатици
9160429051748Доставка на опорни средства за съоръжения
9160439051515Доставка на поддържащи средства за транспортьори
9160449051466Доставка на насочващ елемент за ИВП на котлоагрегати тип ПК 38-4
9160469052121Реконструкция на системата за окисляващ въздух и газоходи суров газ на СОИ блок 5-6
9160509051570Доставка на байпасен въздушно - маслен охладител - 10 бр.
9160519051839Отпушване на производствено-дъждовна система
9160529052123Доставка и монтаж на метални шкафове
9160559052594Групова застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД