Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1612700246-2016-0127Доставка на стрелки и материали за железопътно строителство
1601500246-2016-031Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на газо-мазутна инсталация на КА-7 и КА-8
1706600246-2017-0061„Сервизна поддръжка и авариен ремонт на съоръженията към СОИ блокове 5, 6, 7 и 8”
9151629049138Доставка на оборудване за управление на клапи по Блокове 5, 6, 7 и 8 с цел намаляване емисиите, отделяни от котли от 9 до 12
9151719049320Доставка на резервни части за прекъсвачи 6 кV тип ВЭ-6
9160119049939Доставка на респираторни маски производство на Дрегер и аксесоари към тях или еквивалент
9160129050354Надграждане на МТО – системата монтирана в района на „ТЕЦ Марица изток 2” с цел превантивни действия в случай на природни бедствия и обслужване на комуникации, свързани с нея
9160229050819Ремонт и поддръжка на пожарогасители и зареждане на бутилки със сгъстен въздух, техническо обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати
9160329051180Изготвяне на програми за увеличаване срока на експлоатация на възли от съоръженията на Блокове № 5 и 6
9160409051399Доставка на помпен агрегат ГрТ 160-71 – 2бр
9160339051411Абонаментно сервизно обслужване на система за видеонаблюдение
9160449051466Доставка на насочващ елемент за ИВП на котлоагрегати тип ПК 38-4
9160369051513Ъпгрейд на системата за визуализация и управление на цех ХВО в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
9160439051515Доставка на поддържащи средства за транспортьори
9160419051568Доставка и монтаж на климатици
9160509051570Доставка на байпасен въздушно - маслен охладител - 10 бр.
9160279051588Разработване на Система за оценка и атестация на персонала (СОАП) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9160429051748Доставка на опорни средства за съоръжения
9160519051839Отпушване на производствено-дъждовна система
9160469052121Реконструкция на системата за окисляващ въздух и газоходи суров газ на СОИ блок 5-6