Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
15177Доставка и монтаж на 4 бр. рециркулационни съоръжения за сероочистващи инсталации на цех СОИ бл. 1-4
1520200246-2015-0200Среден ремонт на КА-8
1519800246-2015-0197Доставка на технически газове и еталонни газови смеси
1518500246-2015-0198Среден ремонт на КА-10
1520300246-2015-0206Среден ремонт на КА-7
1519900246-2015-0205Доставка на утаителни елементи за осaдителни електроди и елементи корониращи за ЕФ на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1519700246-2015-0195Алпийски услуги за отстраняване на аварийни пропуски по съоръжения в цех СОИ бл.1-4
1519600246-2015-0194Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех
1516800246-2015-0193Доставка на багерни (шламови) помпи и резервни части за тях
1515900246-2015-0192Доставка на резервни части за парни турбини - тип К-165-130 и К-210-130
1519300246-2015-0190Доставка на Редуктор главно задвижване тип „ERmaster R3HC58” 800 kW, обороти 1485/19,25 на топкова мелница за СОИ 5-6 или еквивалент
1519400246-2015-0189Доставка на износоустойчиви мелещи лопатки за работни колела на мелещи вентилатори
1518900246-2015-0188Доставка на Горещо изтеглени колена (ГИК) по спецификация
1518800246-2015-0187Доставка на диск главини и покривни дискове за работни колела на мелещи вентилатори - тип 3300/800/490
1518600246-2015-0185Доставка на летни работни костюми (яке с панталон)
1518200246-2015-0183Доставка на хоризонтални кубове и компенсатори за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегати 7 и 8
1518700246-2015-0182Доставка на натурална минерална и газирана вода
1517900246-2015-0181Доставка на защитни обувки половинки
1518400246-2015-0186Среден ремонт на КА-9
1516900246-2015-0176Проектиране, изработване, демонтаж и монтаж на тръбопровод от дренажна шахта СОИ7/8 до БПС-3, и възстановяване на тръбопровод за дренаж мокър комин на абсорбер 7