Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9160569052217Ремонт на ел. двигател тип DSRAJ 4516-6, Зав. № 2303155
916057Доставка на лепило за студена вулканизация.
9160619052858Ремонт и поддръжка на пожарогасители и зареждане на бутилки със сгъстен въздух, техническо обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати (ВДА)
9160629052685Софтуерна поддръжка, профилактика и актуализация на блочните системи и системите за мониторинг, ТИП и енергиен мениджмънт в „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
9160649052869Геодезически измервания на КИС на сгуроотвала и представяне на анализ за състоянието му
916065Застраховка „Каско” на моторните превозни средства собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9160689053778Доставка на 260 тона течен технически ферихлорид, с концентрация на основното вещество 40%
9160719053655Изграждане вертикална планировка на участък с голяма натовареност в район ПСПрВ
9160729054051Подмяна стоманобетонни стълбове на контактна мрежа
9160779054137Ремонт на заваръчни апарати
9160799055554Подмяна на 500 броя твърди подвески на тръбопроводи във водоохладителна кула тип „Хамон“
9160819053958Изготвяне на програми за увеличаване срока на експлоатация на възли от съоръженията на Блокове № 5 и 6
9160849055504Изработка и доставка на оперативни дневници и документи за 2017г.
9160859054790Ремонт на хидроизолацията на покривите на производствени помещения в цех РМБ - Механично хале I и Работилница за ремонт на РК за МВ
9160869054991Моделно изследване на горивния процес на котли ст.№11 и №12
9160889055110Доставка на резервни части за МТЛТ 1 по конструктивна документация
9160919055065Възстановяване на долно строене на релсови пътища и възстановяване на предпазен окоп
9160929055223Доставка на резервни части за автодрезина АГМУ и автомотриса АДМ-1
9160939055439Радиометричен контрол и калибриране на промишлени плътномери в СОИ и ИОГ
9160949055190Доставка на измервателна апаратура