Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9160529052123Доставка и монтаж на метални шкафове
9160569052217Ремонт на ел. двигател тип DSRAJ 4516-6, Зав. № 2303155
9160559052594Групова застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9160629052685Софтуерна поддръжка, профилактика и актуализация на блочните системи и системите за мониторинг, ТИП и енергиен мениджмънт в „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
9160619052858Ремонт и поддръжка на пожарогасители и зареждане на бутилки със сгъстен въздух, техническо обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати (ВДА)
9160649052869Геодезически измервания на КИС на сгуроотвала и представяне на анализ за състоянието му
9160719053655Изграждане вертикална планировка на участък с голяма натовареност в район ПСПрВ
9160689053778Доставка на 260 тона течен технически ферихлорид, с концентрация на основното вещество 40%
9160819053958Изготвяне на програми за увеличаване срока на експлоатация на възли от съоръженията на Блокове № 5 и 6
9160729054051Подмяна стоманобетонни стълбове на контактна мрежа
9160779054137Ремонт на заваръчни апарати
9160859054790Ремонт на хидроизолацията на покривите на производствени помещения в цех РМБ - Механично хале I и Работилница за ремонт на РК за МВ
9160869054991Моделно изследване на горивния процес на котли ст.№11 и №12
9160919055065Възстановяване на долно строене на релсови пътища и възстановяване на предпазен окоп
9160889055110Доставка на резервни части за МТЛТ 1 по конструктивна документация
9160949055190Доставка на измервателна апаратура
9161019055222 СМР за строително възстановителни работи по бункери за сурови въглища (БСВ) на КА-5 и КА-6
9160929055223Доставка на резервни части за автодрезина АГМУ и автомотриса АДМ-1
9160969055238Футировка на барабани
9161049055239Реновиране на смивна инсталация на надбункерни транспортьори