Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9160959055924Доставка на водопроводно оборудване
9160969055238Футировка на барабани
9161019055222 СМР за строително възстановителни работи по бункери за сурови въглища (БСВ) на КА-5 и КА-6
9161049055239Реновиране на смивна инсталация на надбункерни транспортьори
9161069055309Доставка на 10 комплекта репарационни материали за платно DP2500/1 8Ш:7S ХР Арамидна вложка
9161189057305Изграждане на нова технологична схема за захранване с вода на обдухващи апарати на КА-9,10,11,12
9161239057747Застраховка „Гражданска отговорност” на моторните превозни средства, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9161259057862Рехабилитация на транспортна връзка
9161299058483Изготвяне на идеен и работен проект за промени по газо-въздушния тракт на Бл. 8 №, с цел подобряване на технико икономическите показатели
9161319058508Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на площи и терени в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9161329058509Доставка на акумулатори
9161359058780Доставка на винетни стикери за автомобилите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
9161399059613Актуализация на технологичния алгоритъм за управление на натоварването на Блок №5 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9161419059745Сервизно поддържане на една трета идеална част от „Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния атмосферен слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП)”