Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1606600246-2016-0111Доставка на гирлянди и ролки за транспортьори
1610500246-2016-0110Среден ремонт на КА - 3
1610300246-2016-0113Доставка на течни горива за МПС чрез карти за безналично плащане
16110 00246-2016-0105Среден ремонт на КА-4
1611100246-2016-0108Среден ремонт на КА-9
1610900246-2016-0114Среден ремонт на КА-1
1610100246-2016-0112Доставка на резервни части за димни вентилатори и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
16095 00246-2016-0109Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890 МВт. на турбинен цех
9161259057862Рехабилитация на транспортна връзка
9161239057747Застраховка „Гражданска отговорност” на моторните превозни средства, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1609200246-2016-0102Доставка на резервни части за котлоагрегати - тип Еп 670-140 (П-62)
1609700246-2016-0101Доставка на хидразин хидрат
1609800246-2016-0104Извънгаранционна сервизна поддръжка на DCS системите за управление на СОИ 5/6 и Димни вентилатори на котли-9 и 10 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1609600246-2016-0103Доставка на технически, електроконтактни манометри, термоманометри, трансмитери за налягане и ниво
1609900246-2016-0099Доставка на химикали и реактиви, лабораторна стъклария и консумативи, апарати и електроди за химични лаборатории
1609400246-2016-0100Доставка и монтаж на антикорозионна, абразивоустойчива и обезшумяваща система за защита на машини за обработка на варовик в СОИ 7-8
9161189057305Изграждане на нова технологична схема за захранване с вода на обдухващи апарати на КА-9,10,11,12
1609100246-2016-0098Доставка на котелно гориво
1608700246-2016-0097Доставка на природен газ за разпалващо гориво на котлите в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1608800246-2016-0096Депониране на пепелина, изгребвана от сгуроотвала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в депо за неопасни отпадъци Обединени северни насипища