Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1606400246-2016-0095Ремонт на арматура в турбинен цех
1609000246-2016-0094Сервизна поддръжка и обследване на тръбопроводи и комини от стъклопласт и полипропилен, вътрешни и външни ламинации и ламинации по алпинистки способ на абсорбери и монтаж на фитинги от стъклопласт
1609300246-2016-0093Доставка на бетон и циментов разтвор
16086 00246-2016-0092Доставка на варовик за сяроочистващи инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1607700246-2016-0091Доставка на резервни части за помпи, производство на Metso Minerals (Sala) AB
1607600246-2016-0090Доставка на гъвкави компенсатори
1607900246-2016-0089Доставка на лагери
1608900246-2016-0088Доставка на решетки за стълби и площадки на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
1606900246-2016-0086Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) за транспортьори
9160799055554Подмяна на 500 броя твърди подвески на тръбопроводи във водоохладителна кула тип „Хамон“
9160849055504Изработка и доставка на оперативни дневници и документи за 2017г.
1606000246-2016-0085Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) – 5 500 м
9160939055439Радиометричен контрол и калибриране на промишлени плътномери в СОИ и ИОГ
1607300246-2016-0084Доставка на резервни части и ремонт на мотокари, електрокари и товарни автомобили Ивеко
9161069055309Доставка на 10 комплекта репарационни материали за платно DP2500/1 8Ш:7S ХР Арамидна вложка
1608400246-2016-0083Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1607000246-2016-0082Доставка на арматура високо налягане и резервни части за нея
9160959055924Доставка на водопроводно оборудване
1608300246-2016-0080Доставка на помпен агрегат за техническа вода – 2 бр.
1608200246-2016-0081Доставка на бутилирана трапезна вода