Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1520500246-2015-0203Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140
1520600246-2015-0202Пълен инженеринг на системите за намаляване на емисиите на котли 3, 4, 7 и 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1520700246-2016-0004Доставка на облицовка за помпи
1520800246-2016-0005Доставка и монтаж на обшивки на машини за обработка на варовик и гипс
1520900246-2016-0013Доставка на консумативи за притриваща техника
1521000246-2016-0008Доставка на 3 бр. работни колела за Димни вентилатори тип ТА-ICD #18,5 по черт. № S 825 664-1
1521100246-2016-0010Ъпгрейд на системата за управление на Енергоблок-3
1600100246-2016-0012Периодично годишно измерване на емисиите, отделяни от Блокове - 1 до 8 за доказване точността на монтираните газанализатори в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1600200246-2016-0011Доставка на 3 броя ел. двигатели 6 kV, 400 kW с навит ротор за ГТЛ
1600300246-2016-0007Доставка на резервни части за багер RPES-12 "DELLATTRE LEVIVIER"
1600400246-2016-0016Доставка на резервни части и възли за кофов багер ERs 500 – „Man Takraf” – Германия
1600500246-2016-0028Подмяна на системата за управление на СОИ – 7/8
1600600246-2016-0001Проектиране, изработка и доставка на един брой подгревател високо налягане по приложена спецификация
1600700246-2016-0025Доставка на помпени агрегати за пето дюзово ниво на абсорбери 7 и 8
1600800246-2016-0003Доставка на греси /по спецификация/
1600900246-2016-0014Изработка и монтаж на въздуховоди за надгоривен въздух на КА-10
1601000246-2016-0066Доставка на резервни части за газанализатори за емисионен контрол на СОИ-7/8, датчици и модули за вибрационен контрол по ТГ-5 до 8 и резервни платки за „EXPERION PKS” за блокове 1, 3 и 4
1601100246-2016-0027Доставка на кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегат 11
1601200246-2016-0015Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №3 по време на основен ремонт - 2016г.
1601300246-2016-0026Рехабилитация строителна конструкция на транспортьори 13 А, Б и Пресипка №7