Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9161049055239Реновиране на смивна инсталация на надбункерни транспортьори
1607500246-2016-0079Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
9160969055238Футировка на барабани
9160929055223Доставка на резервни части за автодрезина АГМУ и автомотриса АДМ-1
9161019055222 СМР за строително възстановителни работи по бункери за сурови въглища (БСВ) на КА-5 и КА-6
9160949055190Доставка на измервателна апаратура
9160889055110Доставка на резервни части за МТЛТ 1 по конструктивна документация
1605200246-2016-0072Основен ремонт на работни колела за мелещи вентилатори тип 3300/800/490, 150/270 и 90/60
1606700246-2016-0078Извършване на профилактични медицински прегледи на електротехническия персонал, шофьорите, превозващи пътници и персонала, работещ с опасни химически вещества е "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
1608100246-2016-0071Среден ремонт на КА-12
1607100246-2016-0076Доставка на два комплекта плъзгащи лагери за високооборотния вал на мултипликатора на 07КОВ тип SG60AN CVC - HOWDEN
1607200246-2016-0077Доставка, монтаж, подвързване към ВиК и пускане в експлоатация на лабораторно оборудване и обзавеждане за химични лаборатории
9160919055065Възстановяване на долно строене на релсови пътища и възстановяване на предпазен окоп
1607800246-2016-0075Доставка на дизелов двигател за булдозер BEML BD 155
1607400246-2016-0074Доставка на крепежни изделия по спецификация
1608000246-2016-0073Доставка на технически манометри, термоманометри, трансмитери за налягане, модули за системи за управление и резервни части КИП за цехове, ХВО, СОИ от 1 до 8
9160869054991Моделно изследване на горивния процес на котли ст.№11 и №12
9160859054790Ремонт на хидроизолацията на покривите на производствени помещения в цех РМБ - Механично хале I и Работилница за ремонт на РК за МВ
1606800246-2016-0069Доставка на инертни материали
1606100246-2016-0070Доставка на защитни обувки - цели за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД