Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1520100246-2015-0204Доставка на кабели и проводници
1519900246-2015-0205Доставка на утаителни елементи за осaдителни електроди и елементи корониращи за ЕФ на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1520300246-2015-0206Среден ремонт на КА-7
1520000246-2015-0207Предоставяне на тежка минна механизация за временно и възмездно използване
1600600246-2016-0001Проектиране, изработка и доставка на един брой подгревател високо налягане по приложена спецификация
1518300246-2016-0002Доставка и монтаж на товарещо устройство за варовик на авторазтоварище в СОИ 7 - 8
1600800246-2016-0003Доставка на греси /по спецификация/
1520700246-2016-0004Доставка на облицовка за помпи
1520800246-2016-0005Доставка и монтаж на обшивки на машини за обработка на варовик и гипс
1519100246-2016-0006Доставка на тръби за кондензатори по приложена спецификация
1600300246-2016-0007Доставка на резервни части за багер RPES-12 "DELLATTRE LEVIVIER"
1521000246-2016-0008Доставка на 3 бр. работни колела за Димни вентилатори тип ТА-ICD #18,5 по черт. № S 825 664-1
1519200246-2016-0009Доставка на метали
1521100246-2016-0010Ъпгрейд на системата за управление на Енергоблок-3
1600200246-2016-0011Доставка на 3 броя ел. двигатели 6 kV, 400 kW с навит ротор за ГТЛ
1600100246-2016-0012Периодично годишно измерване на емисиите, отделяни от Блокове - 1 до 8 за доказване точността на монтираните газанализатори в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1520900246-2016-0013Доставка на консумативи за притриваща техника
1600900246-2016-0014Изработка и монтаж на въздуховоди за надгоривен въздух на КА-10
1601200246-2016-0015Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №3 по време на основен ремонт - 2016г.
1600400246-2016-0016Доставка на резервни части и възли за кофов багер ERs 500 – „Man Takraf” – Германия