Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1606500246-2016-0068Доставка на работни облекла за есенно-зимния сезон за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1605900246-2016-0067Доставка на тръбопроводна арматура
9160779054137Ремонт на заваръчни апарати
1601000246-2016-0066Доставка на резервни части за газанализатори за емисионен контрол на СОИ-7/8, датчици и модули за вибрационен контрол по ТГ-5 до 8 и резервни платки за „EXPERION PKS” за блокове 1, 3 и 4
9160729054051Подмяна стоманобетонни стълбове на контактна мрежа
9160819053958Изготвяне на програми за увеличаване срока на експлоатация на възли от съоръженията на Блокове № 5 и 6
16058 00246-2016-0065Доставка на дизелово гориво
9160689053778Доставка на 260 тона течен технически ферихлорид, с концентрация на основното вещество 40%
1605700246-2016-0063Доставка на натриева основа
1606200246-2016-0064Доставка на добавъчни материали за заваряване
1606300246-2016-0062Доставка на стрелки и материали за железопътно строителство
9160719053655Изграждане вертикална планировка на участък с голяма натовареност в район ПСПрВ
1603600246-2016-0061Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
16056 00246-2016-0059Доставка на дизелово гориво
1605400246-2016-0060Сервизно обслужване на 4 бр. булдозери „LIEBHERR“ модел PR 754
1602100246-2016-0058Подмяна на релсов път на жп разтоварище - коловоз №201 и коловоз №202
1603100246-2016-0057Основен ремонт на котлоагрегат (КА) – 6
1604400246-2016-0055Реконструкция и модернизация на дюзови нива на Абсорбер 8
16045Ремонт на Абсорбер 8
9160649052869Геодезически измервания на КИС на сгуроотвала и представяне на анализ за състоянието му