Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1601800246-2016-0017Доставка на нова компютърна техника
1601700246-2016-0018Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1601400246-2016-0019Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
1602000246-2016-0020Доставка на механизация и транспортна техника
1601600246-2016-0021Комплексна настройка и пуск на разпалващата инсталация на природен газ за Котел-11 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1602200246-2016-0022Охрана на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1602400246-2016-0023Доставка на бензин А-95 – 60 000 литра
1602600246-2016-0024Сервизно обслужване на 4бр. булдозери „LIEBHERR” модел PR 754
1600700246-2016-0025Доставка на помпени агрегати за пето дюзово ниво на абсорбери 7 и 8
1601300246-2016-0026Рехабилитация строителна конструкция на транспортьори 13 А, Б и Пресипка №7
1601100246-2016-0027Доставка на кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегат 11
1600500246-2016-0028Подмяна на системата за управление на СОИ – 7/8
1602700246-2016-0029Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 3 (КА-5, КА-6, ТА-3) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1602300246-2016-0030Доставка на резервни части за демистри съгласно техническа документация на Възложителя
1603500246-2016-0032Доставка на помпи рециркулация на варовикова суспензия на Абсорбер 7, СОИ 5-8 – 2 бр. съгласно технически характеристики
1601900246-2016-0033Превоз на вагони от гара Раднево до гара ТЕЦ 2 и поддържане на железен път с тежка железопътна техника
1603200246-2016-0034Основен ремонт (ОР) на съоръжения във ВС и П
1603700246-2016-0035Абонаментно поддържане на изградените автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ) и автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) в ЦДП-С, ЦДП-Н, Главна административна сграда, сграда Дирекция „Ремонти”, Административна сграда „Инвестиции”, кабелните
1603400246-2016-0036Услуги свързани с извършване на средни ремонтни дейности по абсорбери 1 и 2 и прилежащите им съоръжения
1603900246-2016-0037Доставка на завихрители и дифузори за рециркулационни съоръжения