Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9160619052858Ремонт и поддръжка на пожарогасители и зареждане на бутилки със сгъстен въздух, техническо обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати (ВДА)
1602900246-2016-0056Основен ремонт на КА - 5
9160629052685Софтуерна поддръжка, профилактика и актуализация на блочните системи и системите за мониторинг, ТИП и енергиен мениджмънт в „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
916065Застраховка „Каско” на моторните превозни средства собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1602800246-2016-0053Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на газо-мазутна инсталация на КА-1 и КА-2
9160559052594Групова застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1605500246-2016-0052Доставка на резервни части за булдозери LIBHERR PR 754
916057Доставка на лепило за студена вулканизация.
9160569052217Ремонт на ел. двигател тип DSRAJ 4516-6, Зав. № 2303155
1603300246-2016-0051Доставка на масла
9160529052123Доставка и монтаж на метални шкафове
9160469052121Реконструкция на системата за окисляващ въздух и газоходи суров газ на СОИ блок 5-6
1605300246-2016-0050Подмяна на управляващ контролер и изпълнителен механизъм в системата на Турбинен Регулатор ТА № 5
1605100246-2016-0049Почистване, измиване и поддръжка на канализационни системи, пътища и шахти със специализирани автомобили
1605000246-2016-0048Доставка на задвижващ барабан комплект с лагери и лагерни тела
9160519051839Отпушване на производствено-дъждовна система
1604300246-2016-0047Подмяна на кондензаторни тръби и полагане на антикорозионно покритие на тръбните дъски на един брой кондензатор на турбина тип TCDF 36
1604600246-2016-0046Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на АСУТП на енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9160429051748Доставка на опорни средства за съоръжения
1602500246-2016-0045Доставка на тръби