Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1605500246-2016-0052Доставка на резервни части за булдозери LIBHERR PR 754
16056 00246-2016-0059Доставка на дизелово гориво
1605700246-2016-0063Доставка на натриева основа
16058 00246-2016-0065Доставка на дизелово гориво
1605900246-2016-0067Доставка на тръбопроводна арматура
1606000246-2016-0085Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) – 5 500 м
1606100246-2016-0070Доставка на защитни обувки - цели за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1606200246-2016-0064Доставка на добавъчни материали за заваряване
1606300246-2016-0062Доставка на стрелки и материали за железопътно строителство
1606400246-2016-0095Ремонт на арматура в турбинен цех
1606500246-2016-0068Доставка на работни облекла за есенно-зимния сезон за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1606600246-2016-0111Доставка на гирлянди и ролки за транспортьори
1606700246-2016-0078Извършване на профилактични медицински прегледи на електротехническия персонал, шофьорите, превозващи пътници и персонала, работещ с опасни химически вещества е "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
1606800246-2016-0069Доставка на инертни материали
1606900246-2016-0086Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) за транспортьори
1607000246-2016-0082Доставка на арматура високо налягане и резервни части за нея
1607100246-2016-0076Доставка на два комплекта плъзгащи лагери за високооборотния вал на мултипликатора на 07КОВ тип SG60AN CVC - HOWDEN
1607200246-2016-0077Доставка, монтаж, подвързване към ВиК и пускане в експлоатация на лабораторно оборудване и обзавеждане за химични лаборатории
1607300246-2016-0084Доставка на резервни части и ремонт на мотокари, електрокари и товарни автомобили Ивеко
1607400246-2016-0074Доставка на крепежни изделия по спецификация