Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1604700246-2016-0044Доставка на резервни части за анализатори на кислород в димни газове, газанализатори за емисионен контрол на СОИ-7/8, датчици и модули за вибрационен контрол по ТГ-5 до 8 по обособени позиции
1604900246-2016-0043Доставка на 800 тона негасена калциева вар, клас CL90-Q съгласно БДС ЕN 459-1:2010 или еквивалент
1604800246-2016-0042„Доставка на резервни части за роторен изгребвач РИ-201 LKS 1250.12N2L – „Famak””
1604200246-2016-0041Доставка на хоризонтални кубове, компенсатори и насадки за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегати 5 и 6
9160279051588Разработване на Система за оценка и атестация на персонала (СОАП) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9160509051570Доставка на байпасен въздушно - маслен охладител - 10 бр.
9160419051568Доставка и монтаж на климатици
9160369051513Ъпгрейд на системата за визуализация и управление на цех ХВО в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
9160439051515Доставка на поддържащи средства за транспортьори
1604100246-2016-0040Модернизация на подемни съоръжения за ремонт на помпи ПРЦ в цех СОИ бл. 1 - 4
1603800246-2016-0039Доставка на гъвкави връзки за тръбопроводи – по спецификация
1604000246-2016-0038Възстановяване на антикорозионно и антиабразивно покритие в Абсорбери цех Сероочистващи инсталации бл. 1-4
9160449051466Доставка на насочващ елемент за ИВП на котлоагрегати тип ПК 38-4
9160339051411Абонаментно сервизно обслужване на система за видеонаблюдение
9160409051399Доставка на помпен агрегат ГрТ 160-71 – 2бр
1603900246-2016-0037Доставка на завихрители и дифузори за рециркулационни съоръжения
1603400246-2016-0036Услуги свързани с извършване на средни ремонтни дейности по абсорбери 1 и 2 и прилежащите им съоръжения
1603700246-2016-0035Абонаментно поддържане на изградените автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ) и автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) в ЦДП-С, ЦДП-Н, Главна административна сграда, сграда Дирекция „Ремонти”, Административна сграда „Инвестиции”, кабелните
1603200246-2016-0034Основен ремонт (ОР) на съоръжения във ВС и П
1601900246-2016-0033Превоз на вагони от гара Раднево до гара ТЕЦ 2 и поддържане на железен път с тежка железопътна техника