Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1607500246-2016-0079Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
1607600246-2016-0090Доставка на гъвкави компенсатори
1607700246-2016-0091Доставка на резервни части за помпи, производство на Metso Minerals (Sala) AB
1607800246-2016-0075Доставка на дизелов двигател за булдозер BEML BD 155
1607900246-2016-0089Доставка на лагери
1608000246-2016-0073Доставка на технически манометри, термоманометри, трансмитери за налягане, модули за системи за управление и резервни части КИП за цехове, ХВО, СОИ от 1 до 8
1608100246-2016-0071Среден ремонт на КА-12
1608200246-2016-0081Доставка на бутилирана трапезна вода
1608300246-2016-0080Доставка на помпен агрегат за техническа вода – 2 бр.
1608400246-2016-0083Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
16086 00246-2016-0092Доставка на варовик за сяроочистващи инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1608700246-2016-0097Доставка на природен газ за разпалващо гориво на котлите в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1608800246-2016-0096Депониране на пепелина, изгребвана от сгуроотвала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в депо за неопасни отпадъци Обединени северни насипища
1608900246-2016-0088Доставка на решетки за стълби и площадки на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
1609000246-2016-0094Сервизна поддръжка и обследване на тръбопроводи и комини от стъклопласт и полипропилен, вътрешни и външни ламинации и ламинации по алпинистки способ на абсорбери и монтаж на фитинги от стъклопласт
1609100246-2016-0098Доставка на котелно гориво
1609200246-2016-0102Доставка на резервни части за котлоагрегати - тип Еп 670-140 (П-62)
1609300246-2016-0093Доставка на бетон и циментов разтвор
1609400246-2016-0100Доставка и монтаж на антикорозионна, абразивоустойчива и обезшумяваща система за защита на машини за обработка на варовик в СОИ 7-8
16095 00246-2016-0109Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890 МВт. на турбинен цех