Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1605400246-2016-0060Сервизно обслужване на 4 бр. булдозери „LIEBHERR“ модел PR 754
1603600246-2016-0061Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1606300246-2016-0062Доставка на стрелки и материали за железопътно строителство
1605700246-2016-0063Доставка на натриева основа
1606200246-2016-0064Доставка на добавъчни материали за заваряване
1601000246-2016-0066Доставка на резервни части за газанализатори за емисионен контрол на СОИ-7/8, датчици и модули за вибрационен контрол по ТГ-5 до 8 и резервни платки за „EXPERION PKS” за блокове 1, 3 и 4
1605900246-2016-0067Доставка на тръбопроводна арматура
1606500246-2016-0068Доставка на работни облекла за есенно-зимния сезон за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1606800246-2016-0069Доставка на инертни материали
1606100246-2016-0070Доставка на защитни обувки - цели за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1608100246-2016-0071Среден ремонт на КА-12
1605200246-2016-0072Основен ремонт на работни колела за мелещи вентилатори тип 3300/800/490, 150/270 и 90/60
1608000246-2016-0073Доставка на технически манометри, термоманометри, трансмитери за налягане, модули за системи за управление и резервни части КИП за цехове, ХВО, СОИ от 1 до 8
1607400246-2016-0074Доставка на крепежни изделия по спецификация
1607800246-2016-0075Доставка на дизелов двигател за булдозер BEML BD 155
1607100246-2016-0076Доставка на два комплекта плъзгащи лагери за високооборотния вал на мултипликатора на 07КОВ тип SG60AN CVC - HOWDEN
1607200246-2016-0077Доставка, монтаж, подвързване към ВиК и пускане в експлоатация на лабораторно оборудване и обзавеждане за химични лаборатории
1606700246-2016-0078Извършване на профилактични медицински прегледи на електротехническия персонал, шофьорите, превозващи пътници и персонала, работещ с опасни химически вещества е "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
1607500246-2016-0079Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
1608300246-2016-0080Доставка на помпен агрегат за техническа вода – 2 бр.