Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1603500246-2016-0032Доставка на помпи рециркулация на варовикова суспензия на Абсорбер 7, СОИ 5-8 – 2 бр. съгласно технически характеристики
9160329051180Изготвяне на програми за увеличаване срока на експлоатация на възли от съоръженията на Блокове № 5 и 6
916024Техническо обслужване на компресори производство на Atlas Copco в цех СОИ бл. 1-4
916030Доставка на текстилни ленти и изолационни възглавници по спецификация
1601500246-2016-031Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на газо-мазутна инсталация на КА-7 и КА-8
1602300246-2016-0030Доставка на резервни части за демистри съгласно техническа документация на Възложителя
1602700246-2016-0029Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 3 (КА-5, КА-6, ТА-3) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1600500246-2016-0028Подмяна на системата за управление на СОИ – 7/8
916020Доставка на витаминни напитки с цел повишаване здравния статус на работещите физически и умствен труд енергетици в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9160229050819Ремонт и поддръжка на пожарогасители и зареждане на бутилки със сгъстен въздух, техническо обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати
1601100246-2016-0027Доставка на кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегат 11
916023Доставка на бои, лакове и разредители
1601300246-2016-0026Рехабилитация строителна конструкция на транспортьори 13 А, Б и Пресипка №7
1600700246-2016-0025Доставка на помпени агрегати за пето дюзово ниво на абсорбери 7 и 8
1602400246-2016-0023Доставка на бензин А-95 – 60 000 литра
1602600246-2016-0024Сервизно обслужване на 4бр. булдозери „LIEBHERR” модел PR 754
1602200246-2016-0022Охрана на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1601600246-2016-0021Комплексна настройка и пуск на разпалващата инсталация на природен газ за Котел-11 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
916018Доставка на GRP/PPR материали и подмяна на участъци от тръбопроводи за варовикова суспензия в цех СОИ бл. 1-4
916017Доставка на пакети по черт. №ЕК 25.02.01.03.00 К-Б2 - 30 бр.