Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1609600246-2016-0103Доставка на технически, електроконтактни манометри, термоманометри, трансмитери за налягане и ниво
1609700246-2016-0101Доставка на хидразин хидрат
1609800246-2016-0104Извънгаранционна сервизна поддръжка на DCS системите за управление на СОИ 5/6 и Димни вентилатори на котли-9 и 10 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1609900246-2016-0099Доставка на химикали и реактиви, лабораторна стъклария и консумативи, апарати и електроди за химични лаборатории
1610100246-2016-0112Доставка на резервни части за димни вентилатори и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1610300246-2016-0113Доставка на течни горива за МПС чрез карти за безналично плащане
1610400246-2016-0106Доставка на фасонни елементи
1610500246-2016-0110Среден ремонт на КА - 3
1610700246-2016-0107Среден ремонт на КА-2
1610800246-2016-0126Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
1610900246-2016-0114Среден ремонт на КА-1
16110 00246-2016-0105Среден ремонт на КА-4
1611100246-2016-0108Среден ремонт на КА-9
1611200246-2016-0119Нанасяне на абразивоустойчиво, пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивен апарат Ду700 – 30 бр. и Ду500 – 81 бр.
1611300246-2016-0116Доставка на резервни части за системите за управление
1611400246-2016-0118Доставка на филтри за маслоочистващи машини „Hydac”
1611500246-2016-0117Извънгаранционно техническо обслужване на апаратните средства от системите за управление МИК-4000 и МИК-5000, инсталирани в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1611600246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
1611800246-2016-0121Ъпгрейд на системата за управление на Енергоблок-4
1611900246-2016-0120Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на АСУТП на Енергоблок 5 в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД