Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1608200246-2016-0081Доставка на бутилирана трапезна вода
1607000246-2016-0082Доставка на арматура високо налягане и резервни части за нея
1608400246-2016-0083Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1607300246-2016-0084Доставка на резервни части и ремонт на мотокари, електрокари и товарни автомобили Ивеко
1606000246-2016-0085Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) – 5 500 м
1606900246-2016-0086Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) за транспортьори
1611600246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
1608900246-2016-0088Доставка на решетки за стълби и площадки на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
1607900246-2016-0089Доставка на лагери
1607600246-2016-0090Доставка на гъвкави компенсатори
1607700246-2016-0091Доставка на резервни части за помпи, производство на Metso Minerals (Sala) AB
1609300246-2016-0093Доставка на бетон и циментов разтвор
1609000246-2016-0094Сервизна поддръжка и обследване на тръбопроводи и комини от стъклопласт и полипропилен, вътрешни и външни ламинации и ламинации по алпинистки способ на абсорбери и монтаж на фитинги от стъклопласт
1606400246-2016-0095Ремонт на арматура в турбинен цех
1608800246-2016-0096Депониране на пепелина, изгребвана от сгуроотвала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в депо за неопасни отпадъци Обединени северни насипища
1608700246-2016-0097Доставка на природен газ за разпалващо гориво на котлите в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1609100246-2016-0098Доставка на котелно гориво
1609900246-2016-0099Доставка на химикали и реактиви, лабораторна стъклария и консумативи, апарати и електроди за химични лаборатории
1609400246-2016-0100Доставка и монтаж на антикорозионна, абразивоустойчива и обезшумяваща система за защита на машини за обработка на варовик в СОИ 7-8
1609700246-2016-0101Доставка на хидразин хидрат