Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9160129050354Надграждане на МТО – системата монтирана в района на „ТЕЦ Марица изток 2” с цел превантивни действия в случай на природни бедствия и обслужване на комуникации, свързани с нея
1601400246-2016-0019Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
1601700246-2016-0018Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1601800246-2016-0017Доставка на нова компютърна техника
1602000246-2016-0020Доставка на механизация и транспортна техника
916015Възстановяване на инфраструктура в района на Склад 10
1600400246-2016-0016Доставка на резервни части и възли за кофов багер ERs 500 – „Man Takraf” – Германия
1601200246-2016-0015Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №3 по време на основен ремонт - 2016г.
916013Авариен ремонт на двигател 12 KVD от локомотив 52-231
9160119049939Доставка на респираторни маски производство на Дрегер и аксесоари към тях или еквивалент
916009Сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряне и придобиване на такава- по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), МИГ(131), МАГ(135) и ГКР(81)
916007Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET
916006Метрологично осигуряване на измерванията на SO2, NOx и прах към СНИ СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7, СОИ-8 и пункт за имисии в с. Полски градец
1600900246-2016-0014Изработка и монтаж на въздуховоди за надгоривен въздух на КА-10
1520900246-2016-0013Доставка на консумативи за притриваща техника
1600100246-2016-0012Периодично годишно измерване на емисиите, отделяни от Блокове - 1 до 8 за доказване точността на монтираните газанализатори в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1600200246-2016-0011Доставка на 3 броя ел. двигатели 6 kV, 400 kW с навит ротор за ГТЛ
1521100246-2016-0010Ъпгрейд на системата за управление на Енергоблок-3
1519200246-2016-0009Доставка на метали
1520800246-2016-0005Доставка и монтаж на обшивки на машини за обработка на варовик и гипс