Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1612000246-2016-0115Доставка на нов товарен автомобил тип фургон (4х4)
1612100246-2016-0123Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали
1612700246-2016-0127Доставка на стрелки и материали за железопътно строителство
1706600246-2017-0061„Сервизна поддръжка и авариен ремонт на съоръженията към СОИ блокове 5, 6, 7 и 8”
915161Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
9151629049138Доставка на оборудване за управление на клапи по Блокове 5, 6, 7 и 8 с цел намаляване емисиите, отделяни от котли от 9 до 12
915163Доставка на глави за роторен възел съгласно спецификация за цех СОИ бл. 1-4
9151719049320Доставка на резервни части за прекъсвачи 6 кV тип ВЭ-6
915172Доставка на силова комутационна апаратура А37 за КРУ 0,4 kV - част 890MW
916002Контрол при монтажа и калибриране на устройства за измервания по въздуховоди и газоходи на КА-3 и 4 за постигане на Емисии на NO и CO под 200 mg/Nm3
916003Рехабилитация на фасади по ред „Г” на Котелна зала - част 700 MW - Блок №1 от ос 3÷11
916005Механична обработка в заводски условия на голямо габаритни възли за МВ.
916006Метрологично осигуряване на измерванията на SO2, NOx и прах към СНИ СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7, СОИ-8 и пункт за имисии в с. Полски градец
916007Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET
916009Сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряне и придобиване на такава- по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), МИГ(131), МАГ(135) и ГКР(81)
9160119049939Доставка на респираторни маски производство на Дрегер и аксесоари към тях или еквивалент
9160129050354Надграждане на МТО – системата монтирана в района на „ТЕЦ Марица изток 2” с цел превантивни действия в случай на природни бедствия и обслужване на комуникации, свързани с нея
916013Авариен ремонт на двигател 12 KVD от локомотив 52-231
916015Възстановяване на инфраструктура в района на Склад 10
916017Доставка на пакети по черт. №ЕК 25.02.01.03.00 К-Б2 - 30 бр.