Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1602700246-2016-0029Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 3 (КА-5, КА-6, ТА-3) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1602600246-2016-0024Сервизно обслужване на 4бр. булдозери „LIEBHERR” модел PR 754
1602500246-2016-0045Доставка на тръби
1602400246-2016-0023Доставка на бензин А-95 – 60 000 литра
1602300246-2016-0030Доставка на резервни части за демистри съгласно техническа документация на Възложителя
1602200246-2016-0022Охрана на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1602100246-2016-0058Подмяна на релсов път на жп разтоварище - коловоз №201 и коловоз №202
1602000246-2016-0020Доставка на механизация и транспортна техника
1601900246-2016-0033Превоз на вагони от гара Раднево до гара ТЕЦ 2 и поддържане на железен път с тежка железопътна техника
1601800246-2016-0017Доставка на нова компютърна техника
1601700246-2016-0018Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1601600246-2016-0021Комплексна настройка и пуск на разпалващата инсталация на природен газ за Котел-11 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1601500246-2016-031Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на газо-мазутна инсталация на КА-7 и КА-8
1601400246-2016-0019Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
1601300246-2016-0026Рехабилитация строителна конструкция на транспортьори 13 А, Б и Пресипка №7
1601200246-2016-0015Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №3 по време на основен ремонт - 2016г.
1601100246-2016-0027Доставка на кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегат 11
1601000246-2016-0066Доставка на резервни части за газанализатори за емисионен контрол на СОИ-7/8, датчици и модули за вибрационен контрол по ТГ-5 до 8 и резервни платки за „EXPERION PKS” за блокове 1, 3 и 4
1600900246-2016-0014Изработка и монтаж на въздуховоди за надгоривен въздух на КА-10
1600800246-2016-0003Доставка на греси /по спецификация/