Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1504600246-2015-0090Система за предварителен подбор: "Доставка на осветителни тела и консумативи за тях"
1514500246-2015-0167Доставка на резервни части за СОИ 1-8
1515000246-2015-0160Доставка на гирлянди и ролки за транспортьори
1515200246-2015-0168Изработка и доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4
1515800246-2015-0169Доставка на втулки за ИВП на котлоагрегати тип ПК 38-4
1515900246-2015-0192Доставка на резервни части за парни турбини - тип К-165-130 и К-210-130
1516200246-2015-0171Доставка на резервни части за димни вентилатори и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1516300246-2015-0165Доставка на сярна киселина
1516500246-2015-0175Доставка на скоростомерни тръби и датчици към тях за измерване разход на студен и горещ въздух по котли 3 и 4
1516800246-2015-0193Доставка на багерни (шламови) помпи и резервни части за тях
1516900246-2015-0176Проектиране, изработване, демонтаж и монтаж на тръбопровод от дренажна шахта СОИ7/8 до БПС-3, и възстановяване на тръбопровод за дренаж мокър комин на абсорбер 7
1517000246-2015-0170Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
1517100246-2015-0166Среден ремонт на КА-1
1517300246-2015-0178Среден ремонт на КА-3
1517400246-2015-0172Среден ремонт на КА-4
1517600246-2015-0174Доставка на калибриран газанализатор за NO, CO и O2 за контрол на емисиите на изход от КА-3 и 4 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
15177Доставка и монтаж на 4 бр. рециркулационни съоръжения за сероочистващи инсталации на цех СОИ бл. 1-4
1517800246-2015-0173Доставка на резервни части за багери и транспортьори
1517900246-2015-0181Доставка на защитни обувки половинки
1518200246-2015-0183Доставка на хоризонтални кубове и компенсатори за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегати 7 и 8