Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
16056 00246-2016-0059Доставка на дизелово гориво
16058 00246-2016-0065Доставка на дизелово гориво
16086 00246-2016-0092Доставка на варовик за сяроочистващи инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
16095 00246-2016-0109Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890 МВт. на турбинен цех
16045Ремонт на Абсорбер 8
916065Застраховка „Каско” на моторните превозни средства собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
916057Доставка на лепило за студена вулканизация.
916024Техническо обслужване на компресори производство на Atlas Copco в цех СОИ бл. 1-4
916030Доставка на текстилни ленти и изолационни възглавници по спецификация
916020Доставка на витаминни напитки с цел повишаване здравния статус на работещите физически и умствен труд енергетици в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
916023Доставка на бои, лакове и разредители
916018Доставка на GRP/PPR материали и подмяна на участъци от тръбопроводи за варовикова суспензия в цех СОИ бл. 1-4
916017Доставка на пакети по черт. №ЕК 25.02.01.03.00 К-Б2 - 30 бр.
916015Възстановяване на инфраструктура в района на Склад 10
916013Авариен ремонт на двигател 12 KVD от локомотив 52-231
916009Сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряне и придобиване на такава- по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), МИГ(131), МАГ(135) и ГКР(81)
916007Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET
916006Метрологично осигуряване на измерванията на SO2, NOx и прах към СНИ СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7, СОИ-8 и пункт за имисии в с. Полски градец
916003Рехабилитация на фасади по ред „Г” на Котелна зала - част 700 MW - Блок №1 от ос 3÷11
916005Механична обработка в заводски условия на голямо габаритни възли за МВ.