Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2017

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1712400246-2017-0060Монтаж на тръбни разводки за допълнителен въздух на КА-10
1711000246-2017-0124Доставка на 1100 тона течна натриева основа, техническа
1709800246-2017-0112Доставка на резервни части за СОИ 1-4
9170829069358Застраховка „Гражданска отговорност” на моторните превозни средства, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1711300246-2017-0111Динамично балансиране на ротор високо-средно налягане на ТА-4 на номинални и свръхобороти
9170869069219/ 9069533Доставка на водопроводно оборудване
1710800246-2017-0110Сервизно поддържане на АПИИ и АПГИ в сградите на СОИ за бл.5 и бл.6 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1710600246-2017-0107Доставка на крепежни изделия
1709500246-2017-0108„Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-4”
1709400246-2017-0109Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП) и електрофилтри (ЕФ) на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1710500246-2017-0105„Доставка на 80 броя изолатор опорен по черт. № K 1174.00 за ЕФ на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140(П-62)”
1710100246-2017-0103Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки II степен
1710700246-2017-0106Доставка на химикали и реактиви, лабораторна стъклария и консумативи, апарати и електроди за химични лаборатории
1710900246-2017-0104Доставка на натурална минерална и газирана вода
9170779068823Доставка на насочващ елемент за ИВП на котлоагрегати тип ПК 38-4
1705000246-2017-0102Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4 и ЕП 670-140 /П-62/
9170809068759Рехабилитация на пътя до склад Втора употреба
1709900246-2017-0100Доставка на резервни части за арматура на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140
1709300246-2017-0099Доставка на дизелово гориво
1710200246-2017-0101Химическа обработка на водата против накипообразуване, корозия и биообрастване в циркулационна охладителна система /ЦОС/ на блок №7 и 8