Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2017

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1710400246-2017-0098Оценка на разходите за постигане на емисионните нива, посочени в Заключението за НДНТ
9170759068352Изготвяне на идеен и работен проект за реконструкция на ППС и ГУ на КА-9 с цел намаляване на шлаковането в ГЗШ и недопускане влошаването на КПД на котела
1709700246-2017-0097Услуги по ремонт и доставка на резервни части за автомобили Фолксваген, Шкода, Волво, Форд и Ланд Ровър
9170749068113Доставка на копирна и печатарска хартия.
1710000246-2017-0096Оценка на разходите спрямо ползите за околната среда, свързани с постигането на емисионните нива, посочени в Заключението за НДНТ
1709600246-2017-0095Доставка на гъвкави компенсатори по спецификация или еквивалентно
9170719068020Доставка на инертни материали
1708400246-2017-0093Доставка на тръби
1709200246-2017-0094Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) – 4 700 м.
1708000246-2017-0091Доставка на три броя булдозери
1613300246-2017-0092Реконструкция на котлоагрегати ст.№ 11 и ст.№ 12 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД посредством първични мерки с цел намаляване на нивото на NOx емисии под 200 mg/Nm3 (нормализирани при 6% О2)
1708900246-2017-0060Среден ремонт на КА-12
1709100246-2017-0090Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стенд за изпитване на спирателна и предпазна арматура
1709000246-2017-0089Доставка на 180 тона амонячна вода, 25 процентна
1708300246-2017-0088Доставка на варовик за сяроочистващи инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1708600246-2017-0087Доставка и монтаж на възел за компресорен агрегат модел КА44S – GL 315
1708800246-2017-0086СМР за ремонт на вътрешната облицовка на бункери за сурови въглища на КА-7 и КА-8
1708500246-2017-0085Отстраняване на шлак от екраните на пещни камери на котли ПК 38-4 и П-62 по алпийски способ
1708700246-2017-0084Доставка на ГТЛ за транспортьори в цех СОИ бл. 1-4
9170659066790Строително монтажни работи по насипа на коловоз № 20 и водостока под насипа на коловозите към ЖП разтоварище Второ разширение