Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2017

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1610200246-2017-0046„Ремонт на подводящи канали на първа и трета циркулационна помпа в циркулационна помпена станция 2 (ЦПС-2)”
1705600246-2017-0047Сервизно обслужване и ремонт на 12 броя асансьорни уредби и подемни платформи
1705300246-2017-0048Ремонтни дейности по съоръжения във ВС и П
1704800246-2017-0049Цялостен ъпгрейд на ИУМС Въглеподаване, включващ подмяна на контролери, комуникационна мрежа, операторски станции, сървър и въвеждане в експлоатация
1705200246-2017-0050Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1704700246-2017-0051Доставка на резервни части за газанализатори за емисионен контрол на СОИ-1-8, котли от 1 до 12, пункт за имисии в с.Полски градец, датчици и модули за вибрационен контрол по ДВ по блокове от 5 до 8
1705400246-2017-0052Доставка на резервни части, материали, диагностика, демонтаж и монтаж на тежка механизация в цех Въглищно стопанство и Пепелоизвоз
1705700246-2017-0053Доставка на завихрители и дифузори за рециркулационни съоръжения
1704400246-2017-0055Разширение и актуализиране на съществуващата ЦСМ и преработване на стари АПГИ и изграждане на нови и система за мониторинг за тях в кабелните полуетажи под блочни секции 6 kV - част 890 MW
1704600246-2017-0056Доставка на работни лопатки за димни вентилатори тип ANN 2805/1700B на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1705900246-2017-0057Доставка на датчици за температурен контрол, комутационна апаратура и резервни части КИП за цех СОИ
1706000246-2017-0058“Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на САР на енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 в “ТЕЦ Марица изток 2”
1704900246-2017-0059Рехабилитация на релсов път на багер КРС-6А и релсов път на роторни багери
1712400246-2017-0060Монтаж на тръбни разводки за допълнителен въздух на КА-10
1708900246-2017-0060Среден ремонт на КА-12
1706400246-2017-0062Доставка на механизация и транспортна техника
1706100246-2017-0063Доставка, демонтаж на старо и монтаж на ново алкалноустойчиво и киселинноустойчиво еластично покритие на йонообменни филтри и други съоръжения в цех ХВО и Режими
1706700246-2017-0064Ремонт на двигател 12 KVD и компресор от локомотив 52-231
1707000246-2017-0065Доставка на гумени листи и шнурове съгласно спецификация
1706500246-2017-0066Доставка на резервни части за кофово съоръжение Ers 500 – Man Takraf – Германия