Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2017

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9170489064193„Обследване на контролно измервателната система на Сгуроотвала през 2017 - 2019 г.”
1705400246-2017-0052Доставка на резервни части, материали, диагностика, демонтаж и монтаж на тежка механизация в цех Въглищно стопанство и Пепелоизвоз
1610200246-2017-0046„Ремонт на подводящи канали на първа и трета циркулационна помпа в циркулационна помпена станция 2 (ЦПС-2)”
9170439064022 / 9064529Доставка на 10 комплекта снадки (изделия от невулканизиран каучук)
1705300246-2017-0048Ремонтни дейности по съоръжения във ВС и П
1704500246-2017-0045“Сервизно поддържане на Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ) и връзката им с Централизираната система за мониторинг (ЦСМ) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1703700246-2017-0044Подмяна софтуер за управление и операторски станции за Димни вентилатори на Блокове 5 и 6 в ТЕЦ „Марица изток 2 ЕАД”
1703500246-2017-0043Доставка на опорен лагер въртене горна багерна част /ГБЧ/ на комбинирано роторно съоръжение /КРС/ „Strahan & Hensaw”
1704000246-2017-0042Доставка на топлообменни кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) за котлоагрегати тип ПК 38-4 и ЕП 670-140 (П-62)
9170389063817Сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряване и придобиване на такава – по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), МАГ(135) и ГКР(81).
1703800246-2017-0041„Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) на Сгуроотвал и система за управление на багер ERS-500 - Сгуроотвал”
1704300246-2017-0039„Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1703900246-2017-0038„Доставка на 2 броя аксиално-бутални хидравлични помпи Denison или еквивалент“
1704100246-2017-0040Доставка и монтаж на антикорозионна, абразивоустойчива и обезшумяваща система за защита на машини за обработка на варовик в СОИ 7/8 - БТМ 1,2 и 3
1702500246-2017-0036Доставка на масла
1704200246-2017-0037Химическа обработка на водата против, накипообразуване, корозия и биообрастване в циркулационна охладителна система /ЦОС/ на блок №7 и 8
1703600246-2017-0035Среден ремонт на КА-11
1703300246-2017-0034Доставка на резервни части и консумативи за 4 бр. булдозери „LIEBHERR” модел PR 754, диагностика, демонтаж и монтаж
1702400246-2017-0033Доставка на помпи и части за помпи
1703100246-2017-0032Доставка на резервни части за товарни автомобили и леки автомобили с висока проходимост